Saturday, August 21, 2010

63 Nayanmaarghalin Kulam (63 Nabi Dalam Agama Hindu mengikut golongan mereka)

Arasar 12

1. Meiporul

2. Mizhalaikkurumbar

3. Aiyadighal Kaadavargoan

4. Soodruvanaayanaar

5. Kalarsinggar

6. Idanggaliyaar

7. Nindraseer nedumaaran

8. Mangaiyarkarasiyaar

9. Searamaan Perumaal

10. Narasingha Munaiyaraiyaar

11. Pughal Chozhar

12. Kocchenganaar

Anthanaar 12

13. Murughar

14. Kunggunliyakalayar

15. Ruthira Pasupathiyaar

16. Sambanthar

17. Neelanakkar

18. Appoothi Adighal

19. Soamaasimaarar

20. Poosalaar

21. Gananaathar

22. Naminanthi Adighal

23. Sandeswarar

24. Sirappuliyaar

Vaisiyar 6

25. Amarneethiyaar

26. Iyarpaghaiyaar

27. Moorthiyaar

28. Kaaraikaal Ammaiyaar

29. Kalikambar

30. Kalayar

Aathi Saivar

31. Sadaiyanaar

32. Isainyaaniyaar

33. Sundarar

34. Pughazthunaiyaar

Vealalaar

35. Ilaiyaankudi maarar

36. Arivaddhaayar

37. Sathiyaar

38. Koaddhupuliyaar

39. Eyarkoan Kalikaamar

40. Moorghar

41. Viranmiindar

42. Vaayilaar

43. Munaiyaduvaar

44. Naavukkarasar

45. Maanakanjaarar

46. Saakkiyaar

47. Serunthunaaiyar

Kuyavar 1

48. Thiruneelakandar

Salavait Thozhilaalar 1

49. Thirukuripput thondar

Veadhar 1

50. Kannappar

Idaiyar 1

51. Aanaiyar

Maamaathirar 1

52. Siruthondar

Meenavar 1

53. Athipathhor

Harijanar 1

54. Nanthanar

Paanar 1

55. Neelakandha Yaalpaanar

Eelavar 1

56. Eanaathiyaar

Saaliyaar 1

57. Neasar

Kulam kuripidhapadaatha

58. Yeripathar

59. Thandiyadighal

60. Kulassiraiyaar

61. Thirumoolar

62. Kanampullar

63. Kaariyaar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...