Thursday, June 30, 2011

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual Tahanp 2- Tahun 6

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6


MINGGU


BIDANG/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CATATAN


1Menggambar

Tajuk: Gambar Negatif dan Positif
(kaedah lukisan)

Aras 1
1. Menggambar dengan
memberi penekanan
kepada konsep perspektif
dan kadar banding.

Aras 2
1. Mencari sumber rujukan
sebagai pencetus idea
untuk menggambar.

Aras 3
1. Menggambar dengan
menampakkan perspektif
dan kadar banding.
Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Membuat lakaran
gambar.

2. Mewarna bahagian
objek dengan hitam
untuk menimbulkan
kesan negatif.

3. Mewarna bahagian latar
dengan warna hitam
untuk menimbulkan
kesan negatif.

4. Menyatakan perasaan
diri terhadap kegiata
yang dijalankan.2
Membuat Corak Dan Rekaan

Tajuk: Corak
(kaedah lipatan dan guntingan)Aras 1
1. Menggunakan bahan,
teknik dan corak yang
sesuai untuk menghiasi
permukaan 2D dan objek
3D)

Aras 2
1. Mengolah motif
berdasarkan objek alam
bagi menghasilkan corak
dan rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa
kemahiran, kawalan,
tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan
corak dan rekaan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mengetahui konsep
lipatan secara simetri.

2. Menghasilkan corak dan
rekaan secara simetri.

3. Mengunting hasil lipatan
yang telah dibuat

3Membentuk dan Membuat Membina
Tajuk : Mobail Kasih Sayang
(kaedah mobail)


Aras 1
1. Menggunakan asas seni
reka dalam membentuk
dan membuat binaan
yang kompleks.

Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni
visual yang berkaitan
hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat beg kertas
menggunakan pelbagai
alat, bahan, teknik,
struktur dan hiasan
mengikut tatacara secara
kreatif.
2. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Melukis dan memotong
lakaran bentuk hati.

2. Mengantung bentuk-
bentuk hati pada
penyangkut baju untuk
dijadikan mobail.

3. Menghargai hasil kerja
sendiri dan rakan.


4Mengenal Kraf Tradisional
Tajuk: Kelarai
(kaedah anyaman)Aras 1
1. Mengetahui istilah dalam
kraf tradisional.

Aras 2
1. Mengaplikasikan Asas
Seni Reka dalam
penghasilan kraf
tradisio

Aras 3
1. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan anyaman
tikar dengan kelarai
mengikut kreativiti murid-
murid.

2. Menghargai hasil kerja
sendiri dan rakan.5Menggambar

Tajuk: Corak cetakan
(kaedah cetakan)
Aras 1
1. Menggambar dengan
memberi penekanan
kepada konsep perspektif
dan kadar banding.

Aras 2
1. Mencari sumber rujukan
sebagai pencetus idea
untuk menggambar.

Aras 3
1. Menggambar dengan
menampakkan perspektif
dan kadar banding.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1.Melakar dan memotong permukaan ubi kentang mengikut bentuk yang dikehendaki.


2. Menghargai hasil kerja
sendiri dan rakan.6Membuat Corak Dan Rekaan

Tajuk: Bunga Tulip
(cetakan atau capan)

Aras 1
1. Menggunakan bahan,
teknik dan corak yang
sesuai untuk menghiasi
permukaan 2D dan objek
3D)

Aras 2
1. Mengolah motif
berdasarkan objek alam
bagi menghasilkan corak
dan rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa
kemahiran, kawalan,
tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan
corak dan rekaan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Melakar dan menebuk
gambar bunga tulip.

2. Membuat garisan grid di
atas kertas lukisan.

3. Menerap motif ke atas
kertas lukisan dengan
menggunakan plat yang
telah dibuat.

4. Menghargai hasil kerja
sendiri dan rakan.
7Membentuk dan Membuat Membina

Tajuk: Bekas Serbaguna
(kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 1
1. Menggunakan asas seni
reka dalam membentuk
dan membuat binaan
yang kompleks.

Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni
visual yang berkaitan
hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat bekas
serbaguna
menggunakan pelbagai
alat, bahan, teknik,
struktur dan hiasan
mengikut tatacara secara
kreatif.
2. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan bekas
serbaguna dengan
menggunakan teknik
pembungkusan.

2. Menghargai hasil kerja
sendiri dan rakan.


8Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Kelarai
(kaedah anyaman)Aras 1
1. Mengetahui istilah dalam
kraf tradisional.

Aras 2
1. Mengaplikasikan Asas
Seni Reka dalam
penghasilan kraf
tradisio

Aras 3
1. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan anyaman
tikar dengan kelarai
mengikut kreativiti murid-
murid.

2. Menghargai hasil kerja
sendiri dan rakan.9
10Menggambar

Tajuk: Bentuk Geometri
(kaedah ton warna)

Aras 1
1. Memilih, meniru,
memadan dan menyusun
gambar untuk
menghasilkan satu
komposisi.

Aras 2
1. Mencari sumber rujukan
sebagai pencetus idea
untuk menggambar.

Aras 3
1. Menghargai sumbangan
pelukis tempatan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Meningkatkan kemahiran
Mengikut ton atau arah
cahaya.
2. Menghasilkan lakaran
dan kesan anatikal gelap
dan cerah.


Cuti Pertengahan Semester Pertama
11Membuat Corak Dan Rekaan

Tajuk : Sapu Tangan
(kaedah ikatan dan celupan)
Aras 1
1. Memadankan beberapa
jenis rekaan corak dan
kesesuaiannya dalam
rekaan.

Aras 2
1. Mengolah motif
berdasarkan objek alam
dan objek buatan
manusia bagi
menghsilkan corak dan
rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa
kemahiran, kawalan,
tatacara dan disiplin kerja
alam menghasilkan corak
dan rekaan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Melatih diri untuk bekerja
dengan lebih tekun,
teratur dan cermat.

2. Menimbulkan rasa
seronolk dalam menjalan
kegiatan.


12

Membentuk dan Membuat Membina

Tajuk: Burung
(kaedah origami)
Aras 1
1. Menggunakan asas seni
reka dalam membentuk
dan membuat binaan
yang kompleks.

Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni
visual yang berkaitan
hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Melatih diri untuk bekerja
dengan lebih tekun,
teratur dan cermat.

2. Menimbulkan rasa
seronolk dalam menjalan
kegiatan.


13Membentuk dan Membuat Binaan

Tajuk: Hiasan Dinding
(Kaedah tampalan, Guntingan bahan-bahan terbuang)

Aras 1
1. Mengetahui dan
meneroka kegunaan
bahan kutipan dan objek
alam.

Aras 2
1. Membentuk dan
membuat binaan
menggunakan bahan
terbuang dengan teknik
tampalan serta
guntingan.

Aras 3
1. Membuat penyataan
secara lisan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mempelbagaikan serta
memanipulasikan bahan
terbuang dalam
menghasilkan hiasan
dinding.

2. Meningkatkan koordinasi
mata dan tangan.

3. Menghasilkan hiasan
dinding secara kreatif.

4. Berbangga dengan hasil
kerja sendiri.
14Menggambar

Tajuk : Makhluk Asing
(Kaedah catan)

Aras 1
1. Memerhati tayangan
mengenai cerita makhluk
asing.

Aras 2
1. Meniru dan melakar
gambar untuk
menghasilkan satu
komposisi.

Aras 3
1. Mewarna lakaran
makhluk asing dengan
teknik catan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menggambarkan secara
lisan tentang makhluk
asing yang telah
ditayangkan oleh guru.

2. Membuat lakaran secara
spontan berdasarkan
pemerhatian.

3. Mewarna lakaran
makhluk asing.

15Membuat Rekaan Corak

Tajuk: Rama-rama
(Kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 2
1. Mengolah motif
berdasarkan objek alam
bagi menghasilkan corak
dan rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa
kemahiran, kawalan,
tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan
corak dan rekaan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mengetahui konsep
lipatan secara simetri.

2. Menghasilkan corak dan
rekaan secara simetri.

3. Mengunting hasil lipatan
yang telah dibuat.16Ujia Topikal

17Membentuk dan Membina

Tajuk: Beg Kertas
(kaedah pembungkusan)

Aras 1
1. Menggunakan asas seni
reka dalam membentuk
dan membuat binaan
yang kompleks.

Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni
visual yang berkaitan
hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat beg kertas
menggunakan pelbagai
alat, bahan, teknik,
struktur dan hiasan
mengikut tatacara secara
kreatif.
2. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan beg kertas
melalui teknik
pembungkusan.

2. Menghargai hasil kerja
sendiri dan rakan.


18Membentuk dan Membuat Membina

Tajuk: Beg Kertas
(kaedah pembungkusan)

Aras 1
1. Menggunakan asas seni
reka dalam membentuk
dan membuat binaan
yang kompleks.

Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni
visual yang berkaitan
hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat beg kertas
menggunakan pelbagai
alat, bahan, teknik,
struktur dan hiasan
mengikut tatacara secara
kreatif.
2. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan beg kertas
melalui teknik
pembungkusan.

2. Menghargai hasil kerja
sendiri dan rakan.


19


PEPERIKSAAN SEMESTER PERETAMA

20

21Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Kuda Kepang
(kaedah lakaran dan guntuingan)

Aras 1
1. Mengetahui istilah dalam
kraf tradisional.

Aras 2
1. Mengaplikasikan Asas
Seni Reka dalam
penghasilan kraf
tradisional.
2. Membuat lakaran bentuk
kuda.

Aras 3
1. Mengunting lakaran yang
telah dihasilkan.
2. Menghasilkan kraf
tradisional dengan
menguasai kemahiran
penggunaan alat dan
teknik.

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Meningkatkan kemahiran
dalam membina sesuatu
alat permainan.

2. Menari dengan kuda
kepang.

3. Menghasilkan kuda
kepang sebagai alat
permainan.

4. Berbangga dengan hasil
kerja sendiri dan rakan.


22Menggambar

Tajuk: Keindahan Alam
(kaedah resis)

Aras 1
1. Menggambar dan
menggunakan pelbagai
bahan teknik melalui
penerokaan.

Aras 2
1. Memilih dan
menggunakan alat,
bahan dan teknik yang
sesuai dengan
penghasilan gambar.

Aras 3
1. Menghasilkan gambar
dengan menggunakan
pelbagai alat, bahan dan
teknik secara kreatif
melalui penerokaan.
2. Membuat penyataan
secara lisan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Memahami konsep resis.

2. Meningkatkan kemahiran
mengolah warna.

3. Menerapkan nilai
mencintai alam.

4. Menyatakan perasaan diri
terhadap kegiatan yang
dijalankan.


23Membuat Corak dan Rekaan

Tajuk: Kuda Kepang
(kaedah cetakan bermotifkan kulit haiwan)

Aras 2
1.Mengolah motif
berdasarkan ojek alam
dan objek buatan
manusia bagi
menghasilkan corak dan
rekaan.

Aras 3
1. Menghasilkan corak
dengan menggunakan
warna yang sesuai.
Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Melatih diri untuk bekerja
dengan lebih tekun, teratur
dan cermat.

2. Menghias kuda kepang
dengan corak yang
dihasilkan.

3. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.


24

25.06.07-
29.06.07
Membentuk dan Membuat Binaan

Tajuk: Hiasan Dinding
(Kaedah tampalan, Guntingan bahan-bahan terbuang)

Aras 1
1. Mengetahui dan
meneroka kegunaan
bahan kutipan dan objek
alam.

Aras 2
1. Membentuk dan
membuat binaan
menggunakan bahan
terbuang dengan teknik
tampalan serta
guntingan.

Aras 3
1. Membuat penyataan
secara lisan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mempelbagaikan serta
memanipulasikan bahan
terbuang dalam
menghasilkan hiasan
dinding.

2. Meningkatkan koordinasi
mata dan tangan.

3. Menghasilkan hiasan
dinding secara kreatif.

4. Berbangga dengan hasil
kerja sendiri.
25Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Labu Sayong
(Mengenal kraf tradisional menggunakan kaedah picitan)

Aras 1
1. Mengaplikasikan asas
seni reka dalam
penghasilan tembikar.

Aras 2
1. Menghasilkan kraf
tradisional menggunakan
plastesin dengan
mengikut proses
sebenar.

Aras 3
1. Menghasilkan kraf
tradisional dengan
menguasai kemahiran
penggunaan bahan dan
teknik.
2. Membuat penyataan
secara lisan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Meningkatkan kemahiran
dan pengetahuan tentang
tembikar.

2. Membentuk tembikar
melalui proses lingkaran
dan picitan.

3. Menghasilkan labu sayong
secara kreatif.

4. Berbangga dengan hasil
kerja sendiri.


26
Menggambar

Tajuk: Kampung Saya
(Menggambar menggunakan kaedah kolaj)

Aras 1
1. Memilih, meniru,
memadan dan menyusun
gambar untuk
menghasilkan satu
komposisi.

Aras 2
1. Mencari sumber rujukan
sebagai pencetus idea
untuk menggambar.

Aras 3
1. Menghargai sumbangan
pelukis tempatan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Meningkatkan kemahiran
memotong dan
menyususn.

2. Menyedari bahawa kolaj
dapa menimbulkan
permukaan yang timbul.

3. Menghasilkan kolaj kampung saya daripada pelbagai bahan kekacang.


27Membuat Corak Dan Rekaan

Tajuk: Hiasan dinding
(Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah filiografi)

Aras 1
1. Memadankan beberapa
jenis rekaan corak dan
kesesuaiannya dalam
rekaan.

Aras 2
1. Mengolah motif
berdasarkan objek alam
dan objek buatan
manusia bagi
menghsilkan corak dan
rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa
kemahiran, kawalan,
tatacara dan disiplin kerja
alam menghasilkan corak
dan rekaan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Membuat corak dengan
menyilang benang pada
nombor yang sama pada
arah yang bertentangan.

2. Meningkatkan kemahiran
mengira.

3. Menghasilkan filiografi
secara kreatif.

28Ujian Bulan Julai  Perbincangan Kertas Soalan Ujian

30Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Keris
(Mengenal kraf tradisional dengan kaedah melukis, menggunting dan mencantum.)

Aras 1
1. Melihat dan memerhati
gambar pelbagai jenis
keris dan bahagiannya.

Aras 2
1. Membuat model keris
dengan menggunakan
elephant kad. (melukis,
menggunting dan
mencantuma)

Aras 3
1. Mewarnakan keris
dengan menggunakan
warna pilihan sendiri
(krayon dan warna
poster)


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mengetahui bahagian-
bahagian yang terdapat
pada keris.

2. Memahami cara
menghasilkan keris
dengan menggunakan
bahan gantian.

3. Menghargai keris sebagai
bahan warisan Melayu.


31Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Keris
(Mengenal kraf tradisional dengan kaedah melukis, menggunting dan mencantum.)

Aras 1
1. Melihat dan memerhati
gambar pelbagai jenis
keris dan bahagiannya.

Aras 2
1. Membuat model keris
dengan menggunakan
elephant kad. (melukis,
menggunting dan
mencantuma)

Aras 3
1. Mewarnakan keris
dengan menggunakan
warna pilihan sendiri
(krayon dan warna
poster)


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mengetahui bahagian-
bahagian yang terdapat
pada keris.

2. Memahami cara
menghasilkan keris
dengan menggunakan
bahan gantian.

3. Menghargai keris sebagai
bahan warisan Melayu.Cuti
34

35Menggambar

Tajuk: Hidupan Laut
( Menggambarkan dengan kaedah mozek)


Aras 1
1. Memilih dan melakar
hidupan laut.
Aras 2
1. Membuat aktiviti mozek
dengan bimbingan guru
tentang teknik susunan.

Aras 3
1. Membuat mounting
secara mozek pada
gambar yang telah
disiapkan.
Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghargi alam sekitar.

2. Menyusun dan
memanipulasi bahan
kreatif.
36


Membuat Rekaan dan Corak

Tajuk: Kertas Pembalut Hadiah
(Membuat rekaan corak dengan kaedah lipatan dan gosok warna air)


Aras 1
1. Mengetahu konsep
gabungan lipatan dan
gosokan menghasilkan
tona warna yang
menarik.

Aras 2
1. Menggunakan gabungan
warna yang sesuai untuk
menghasilkan tona
warna.

Aras 3
2. Menghasilkan corak
bunga yang menarik.Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan tona warna
yang menarik hasil
gabungan beberapa
warna.

2. Meningkatkan kemahiran
menggunakan campuran
warna untuk menghasilkan
tona warna yang menarik.

37Membentuk dan Membuat Binaan

Tajuk: Kereta Mainan
(Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan cantuman)


Aras 1
1. Memilih bahan yang
sesuai seperti kotak.

Aras 2
1. Menyusun dan membina
model kereta.

Aras 3
1. Menghias dan menampal kertas warna pada kereta.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mempertingkatkan
kemahiran memilih dan
menggunakan alat ,
bahan, teknik serta proses
membuat model kereta.

2. Membuat model kompleks
dengan menggunakan
pelbagai alat.
38Membentuk dan Membuat Binaan

Tajuk: Kereta Mainan
(Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan cantuman)


Aras 1
1. Memilih bahan yang
sesuai seperti kotak.

Aras 2
1. Menyusun dan membina
model kereta.

Aras 3
1. Menghias dan menampal kertas warna pada kereta.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Mempertingkatkan
kemahiran memilih dan
menggunakan alat ,
bahan, teknik serta proses
membuat model kereta.

2. Membuat model kompleks
dengan menggunakan
pelbagai alat.
39Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Ragam Hias Wau Bulan (alat permainan wau bulan.

Aras 1
1. Melihat dan memerhati
bentuk wau bulan.

Aras 2
1. Melipat, menekap dan
menggunting kertas
warna.

Aras 3
1. Menyusun dan
menampal hasil corak ke
atas permukaan rupa
wau bulan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menyatakan bentuk wau
bulan dan ragam hiasnya.

2. Memahami teknik lipatan
dan guntingan dapat
menghasilkan corak yang
simetri.

3. Menghargai kraf
tradisional.


40Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk: Ragam Hias Wau Bulan (alat permainan wau bulan.

Aras 1
1. Melihat dan memerhati
bentuk wau bulan.

Aras 2
1. Melipat, menekap dan
menggunting kertas
warna.

Aras 3
1. Menyusun dan
menampal hasil corak ke
atas permukaan rupa
wau bulan.


Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menyatakan bentuk wau
bulan dan ragam hiasnya.

2. Memahami teknik lipatan
dan guntingan dapat
menghasilkan corak yang
simetri.

3. Menghargai kraf
tradisional.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...