Monday, August 3, 2009

Masyarakat Pribumi Sabah

MASYARAKAT PRIBUMI SABAH

Adat Resam
Adat resam biasanya dikaitkan dengan sistem nilai tradisi yang diamalkan turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Walaubagaimanapun, adat resam yang diamalkan oleh masyarakat pribumi Sabah telah pun berubah seiring dengan perkembangan dan agama yang dianuti oleh mereka.

Agama dan Kepercayaan
Agama Islam merupakan satu – satunya agama yang tertua bertapak dan berkembang di Sabah. Kelompok etnik terbesar yang menganut agama Islam terdiri daripada kaum Brunei, bajau Kadayan dan Idahan. Berlainan dengan sesetengah suku kaum Kadazan Dusun, Murut, Rungus dan beberapa suku kaum minoriti yang lain, mereka masih mengamalkan kefahaman animisme (bagi suku kaum yang tinggal jauh ke pendalaman). Mereka percaya bahawa roh nenek moyang mereka sentiasa mengawasi dan mengawal setiap tindak tanduk yuang mereka lakukan.

Mereka juga percaya percaya roh – roh memainkan peranan dalam menentukan hidup mereka pada msaha hadapan. Justeru itu tidak hairan jika ada di antara mereka yangtelah memeluk agama Islam atau Kristian masih tetap mengamalkan upacara – upacara yang bersifat animisme dan pemujaan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...